Παρουσίαση της διακεκριμένης διάλεξης PwC με θέμα «Το Μέλλον της Αυτοματοποίησης και οι Επιπτώσεις της στα Εκπαιδευτικά Συστήματα» και του ομιλητή Dr Harry Anthony Patrinos, World Bank, Washington, DC.

Ένα καίριο ερώτημα που απασχολεί τους σχεδιαστές πολιτικής σήμερα είναι οι επιδράσεις της Αυτοματοποίησης στην Οικονομία, την Εργασία και την Κοινωνία, και η αναδυόμενη ανάγκη ριζικών προσαρμογών στα εκπαιδευτικά συστήματα, ώστε οι νέοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της μελλοντικής αγοράς εργασίας. Το ερώτημα αυτό προκύπτει από τις ραγδαίες, αλληλοσυμπληρούμενες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, του διαδικτύου και της ψηφιοποίησης των πληροφοριών, οι οποίες χαρακτηρίζονται συνδυαστικά με τον όρο «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση».

Η έκταση και ο ρυθμός της προόδου της Αυτοματοποίησης και των επιδράσεών της αποτελούν αντικείμενα επιστημονικής μελέτης πολλών επιστημονικών πεδίων και σημαντικών επιστημόνων και διανοητών παγκοσμίως, από την Οικονομική Επιστήμη, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και την Πληροφορική μέχρι την Φιλοσοφία και την Κοινωνιολογία. Ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι η αναμενόμενη συρρίκνωση παραδοσιακών θέσεων εργασίας και η συνεχής ανάδειξη νέων επαγγελμάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμα επινοηθεί και είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Συναφώς, προκύπτει επιτακτικά η ανάγκη δραστικών αλλαγών στα εκπαιδευτικά συστήματα για την κατάλληλη προετοιμασία των νέων (αλλά και την επανεκπαίδευση των ήδη εργαζομένων) με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να δραστηριοποιούνται σε μελλοντικά επαγγέλματα, τα οποία προϋποθέτουν στενότερη συνεργασία και αλληλεπίδραση με εξελιγμένα (και διαρκώς εξελισσόμενα) συστήματα αυτοματοποίησης.

Οι προβληματισμοί αυτοί αποτελούν το αντικείμενο της Διακεκριμένης Διάλεξης PwC με θέμα «The Future of Automation and Its Implications for Educational Systems», την οποία θα δώσει στις 19 Απριλίου 2019 (10πμ-11:15πμ) στο αμφιθέατρο Β108 του κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Λεβέντης» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ο διακεκριμένος οικονομολόγος της Διεθνούς Τραπέζης, Dr Harry Anthony Patrinos. Ο Dr Patrinos είναι οικονομολόγος της εκπαίδευσης, με προϋπηρεσία στο Οικονομικό Συμβούλιο του Καναδά. Κατέχει θέση Practice Manager για την παγκόσμια εκπαίδευση (τομείς Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας) στη Διεθνή Τράπεζα. Ειδικεύεται σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, και έχει οργανώσει προγράμματα της Διεθνούς Τραπέζης για την Αργεντινή, την Κολομβία και το Μεξικό, καθώς και ένα περιφερειακό ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των αυτόχθονων λαών της Λατινικής Αμερικής. Είναι από τους κύριους συντάκτες της έκθεσης «Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy» (Παγκόσμια Τράπεζα, 2003), και μελετών σχετικών με την επιμέτρηση της ποιότητας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών συστημάτων σε 164 χώρες, τη συλλογή στοιχείων για την ποιότητα της εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, τον αντίκτυπο των επενδύσεων στην εκπαίδευση, επιστημονικών βιβλίων και μελετών σχετικών με την οικονομία της εκπαίδευσης. Εργάστηκε επίσης στην Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αμερική.

Πρόσφατες διαλέξεις που έχει δώσει ο Dr Patrinos σε συνέδρια, διακυβερνητικές και κυβερνητικές διασκέψεις ανά τον κόσμο εστιάζουν μεταξύ άλλων στην παρουσίαση της προόδου του προγράμματος για το ανθρώπινο κεφάλαιο (Human Capital Project) της Διεθνούς Τραπέζης, το οποίο αποτελεί μια παγκόσμια προσπάθεια με στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό για μεγαλύτερη ισότητα και οικονομική ανάπτυξη.

Η Διακεκριμένη Διάλεξη PwC στο Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται στο πλαίσιο του 4ου Φόρουμ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το οποίο συνδιοργανώνεται για τέταρτη χρονιά από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου με την υποστήριξη της PwC Kύπρου και τη συμβολή σημαντικών ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων. Τον Dr. Patrinos θα προλογίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC, κ. Ευγένιος Ευγενίου. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες για το Φόρουμ και την ομιλία υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.c4e.org.cy/ief2019. Οι εγγραφές είναι δωρεάν και γίνονται διαδικτυακά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.eventbrite.com/e/4th-innovation-and-entrepreneurship-forum-4th-industrial-revolution-technology-and-society-ief2019-tickets-58290910683

Professor of Computer Science, Director, Centre for Entrepreneurship; University of Cyprus. Ph.D. Princeton, 1994. http://www.cs.ucy.ac.cy/mdd/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store