Χαιρετισμός στον διαγωνισμό «Student Innovators 2018» (4/5/2018)

O διαγωνισμός φοιτητικών ιδεών και καινοτομίας, Student Innovators 2018 (SINN2018), πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Μάιο του 2018 και αποτελεί για τους διαγωνιζόμενους και τους διοργανωτές μια προσπάθεια με όλα τα χαρακτηριστικά ενός πειράματος: είχε ως αφετηρία μια ιδέα — να δημιουργηθεί ένας διαγωνισμός στον οποίο φοιτητικές ομάδες να υποστηρίξουν ενώπιον κριτικής επιτροπής καινοτόμες ιδέες — και ως επιθυμητή κατάληξη έναν επιδιωκόμενο στόχο — να κάνουμε παρατηρήσεις, να ανακαλύψουμε αλήθειες, να διερευνήσουμε υποθέσεις, να μάθουμε κάτι καινούργιο, να φτιάξουμε κάτι χρήσιμο.

Η υλοποίηση — τόσο του διαγωνισμού όσο και των φοιτητικών ιδεών απαίτησε πειθαρχημένη προσπάθεια, ενέργεια, πόρους, συνέργειες, συνεργασία. Η προσπάθεια εμπεριείχε το στοιχείο του ρίσκου: η επίτευξη ενός στόχου δεν είναι ούτε απλή, ούτε αυτονόητη. Το ενδεχόμενο αποτυχίας πιθανό. Ωστόσο, ούτε ο καθορισμός του στόχου, ούτε η διαδικασία επιδίωξής του πρέπει να γίνονται στην τύχη! Βασίζονται σε ένα πλαίσιο σκέψης, σε ένα σύνολο αρχών, σε ένα πλαίσιο αξιών. Το πλαίσιο της σκέψης, το αξιακό οικοδόμημα στο οποίο εδράζεται μια προσπάθεια δεν είναι στοιχεία πρόδηλα, προφανή. Συχνά παραμένουν υπόρρητα, αδιευκρίνιστα, ασαφή:

  • Πώς ορίζεται ένα πρόβλημα;

«Γνωρίζουμε περισσότερα από όσα μπορούμε να διατυπώσουμε» λέει το παράδοξο του Polanyi, Ούγγρου μαθηματικού του 20ου αιώνα. Να λοιπόν μια πρώτη παρατήρηση, μια πρόκληση για όλους μας, διαγωνιζόμενους και διοργανωτές: Πώς θα διατυπώσουμε καλύτερα τις ιδέες μας και τις λύσεις που προτείνουμε;

Στο παράδοξο του Polanyi αντηχεί η έννοια του Αποφατισμού της θεολογίας της Εκκλησίας μας, η άρνηση δηλαδή να εξαντλήσουμε τη γνώση της αλήθειας στη διατύπωσή της· η επίγνωση ότι η γνώση της αλήθειας δεν κατορθώνεται με την κατανόηση ή αποστήθιση διατυπώσεων αλλά με τη μετοχή στην αμεσότητα της εμπειρίας. Να λοιπόν μια δεύτερη πρόκληση:

Πώς θα δημιουργήσουμε συνθήκες για πραγματική μετοχή των φοιτητών μας στη γνώση, όχι μέσα από την αποστήθιση ή τη στείρα μετάδοση πληροφοριών, αλλά με την έμπρακτη άσκηση;

Στο διαγωνισμό φοιτητικών ιδεών και καινοτομίας SINN2018, όλοι πειραματιζόμαστε, συμμετέχοντες και συντελεστές: οι ομάδες των φοιτητών, οι διδάσκοντες των μαθημάτων επιχειρηματικότητας, οι διοργανωτές, οι κριτές, οι χορηγοί, το Πανεπιστήμιο. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο και αναλόγως του δικού του στόχου. Οι φοιτητές, αναζητώντας και αναλύοντας, στο πλαίσιο μαθημάτων, εργαστηρίων και διαλέξεων Επιχειρηματικότητας, καινοτόμες ιδέες για λύσεις σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Οι περισσότεροι στράφηκαν σε προβλήματα του καθημερινού τους περίγυρου. Αναμενόμενο και φυσιολογικό. Να ένα ακόμη μάθημα για μας και μια πρόκληση για το Πανεπιστήμιο:

Πώς θα δώσουμε τα εφόδια στους φοιτητές μας να οραματιστούν ιδέες και να αναζητήσουν θεμελιωμένες λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα, τις τρομερές προκλήσεις της δικής τους γενιάς: τοπικές ανάγκες που είναι ταυτόχρονα παγκόσμιες, και παγκόσμια προβλήματα που εισβάλλουν ακάθεκτα στον δικό μας τόπο;

Πώς θα τους βοηθήσουμε να επεκτείνουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους, μέσα από τη μετοχή στην αναζήτηση και υλοποίηση λύσεων, αντί με την παθητική πρόσληψη πληροφοριών και γνώσεων καταδικασμένων πλέον στην ταχεία απαξίωση;

Για τους διοργανωτές, για το Πανεπιστήμιο, η αρχική ιδέα ήταν να γιορτάσουμε την ολοκλήρωση από τους φοιτητές μας, των προσπαθειών μιας ακαδημαϊκής χρονιάς, παρέχοντας τους το βήμα, την ευκαιρία αλλά και την πρόκληση να διαγωνιστούν με τις ιδέες που ανέπτυξαν σε διαθεματικές ομάδες. Ο στόχος μας; Μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναδείξουμε τους φοιτητές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν με υποτροφία στο θερινό σχολείο του European Innovation Academy στη Λισαβώνα.

Η ιδέα του διαγωνισμού δεν ήταν τυχαία ούτε ο στόχος μεμονωμένος. Αποστολή του Κέντρου Επιχειρηματικότητας C4E, και βασικός σκοπός των μαθημάτων επιχειρηματικότητας αλλά και των 30 και πλέον δραστηριοτήτων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων που διοργάνωσε ή στήριξε το C4E το ακαδημαϊκό έτος που λήγει, είναι η εκπαίδευση μέσα από την ενεργό μάθηση σε μια σειρά από κρίσιμες δεξιότητες, οι οποίες θα χρησιμεύουν και θα καθοδηγούν τους αποφοίτους μας στην μελλοντική τους επιστημονική και επαγγελματική δραστηριοποίηση, σε εργασίες που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί, σε θέματα και αντικείμενα που δεν μπορούμε ακόμα τα προβλέψουμε. Ποιες είναι οι δεξιότητες αυτές για τις οποίες μιλούν όλοι; Η δημιουργικότητα, η κριτική και αναλυτική σκέψη, το διερευνητικό πνεύμα, η διεπιστημονική σύνθεση, η ομαδικότητα και η συνεργασία, η καλή επικοινωνία, η δια βίου μάθηση, η ανάληψη ρίσκου και η ανοχή στο σφάλμα — το σφάλμα που γίνεται αφορμή και ευκαιρία για αναστοχασμό και αυτοβελτίωση.

Ο Βίκτωρ Ουγκό είχε γράψει κάποτε: «Μπορείς να αμυνθείς σε έναν εισβολέα. Αλλά δεν μπορείς να αμυνθείς σε μια ιδέα που ήρθε η ώρα της». Η Επιχειρηματικότητα είναι ιδέα που έχει ωριμάσει, χάρη στην ραγδαία εξέλιξη επιστημών και τεχνολογιών όπως η Πληροφορική, το Διαδίκτυο, τα έξυπνα κινητά, έγραφε το 2009 το περιοδικό Economist, χωρίς να λαμβάνει καν υπόψη τις εξελίξεις μετά το 2009, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη Μηχανική Όραση, τη Ρομποτική, τη Γενετική. Σήμερα, μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία η συμμετοχή των φοιτητών στο διαγωνισμό, η οποία καταδεικνύει ότι η Επιχειρηματικότητα ως ιδέα ωριμάζει και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Professor of Computer Science, Director, Centre for Entrepreneurship; University of Cyprus. Ph.D. Princeton, 1994. http://www.cs.ucy.ac.cy/mdd/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store